Pris

Alla priser på hamtning.se är inklusive moms, om inget annat anges. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Weekend Express inte råder över, till exempel valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt är inkluderat i alla priser. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Weekend Express bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen är din verifikation/ kvitto på köpet. Vid eventuella felaktigheter i till exempel angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vänligen kontrollera noga att alla dina uppgifter är korrekt ifyllda. Om något behöver ändras, kontakta oss omgående på order@hamtning.se.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning, men det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.

Risker vid transport

Vi står för alla risker med transport efter upphämtning.

Betalning

I vår webbshop finns två olika betalningssätt tillgängliga: Kortbetalning och faktura.

Kortbetalning kan användas av dig som använder VISA eller Mastercard utfärdade av svensk bank. Vid betalningstillfället fylls kortnummer och giltighetskod i angivna fält. När köpet är utfört reserveras pengarna på ditt konto och dras från kontot vid leveranstillfället. Korttransaktioner skyddas av den internationella säkerhetsstandarden 3D Secure, framtagen av VISA och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Kortbetalning sker i samarbete med Nets. Nets garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet, ingen annan. Hämtning.se och Weekend Express lagrar ingen information som rör betaluppgifterna.

Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter beställningen och utan speciell anledning. Dock endast fram till tjänstens utfärdande. Ångerrätten slutar alltså gälla vid upphämtning (då tjänsten börjat utfärdas), oavsett antal passerade dagar sedan köp.

Reklamation

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Weekend Express AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan.